• Дейности

    Дружеството е с предмет на дейност: Пътно строителство; Инфраструктурно строителство; ВиК строителство; Съобщително и телекомуникационно строителство. Строително-ремонтни дейности, ремонт и рахабилитация на жилищни и обществени сгради и обекти и прилежащата им инфраструктура в т.ч. ВиК и отоплителни инсталации. Регламент за Управление

    Харесайте страницата ни,
    Харесайте сайта ни,

Член на Националната Строителна Камара

Първа група

Електронно - съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от трета до пета категория


Втора група

Строежи от транспортната структура – строежи от втора до четвърта категория.


Четвърта група

Строежи от благоустройствената структура и хидротехническото строителство – строежи от втора и трета категория.

Сертификати


ИЛВА – ХГ ООД са внедрени и колектива непрекъснато работи за подобряване и поддържане ефективността и ефикасността

ISO 9001

Система за управление на качеството в съответствие със стандарт

ISO 45001:2018

Система за здравословни и безопасни условия на труд

ISO 14001:2004

Система за опазване на околната сред

За Нас

В "ИЛВА–ХГ" ООД са внедрени и колектива непрекъснато работи за подобряване и поддържане ефективността и ефикасността на:

е дружество с първоначална регистрация - решение №15759/09.01.1991г. на ПОС.

Фирма ИЛВА-ХГ - ООД

Фирма ИЛВА-ХГ - ООД